top of page

המומחים שלנו

חיים ויקטור כהן

השכלה

קורס לפוליגרף מטעם מערכת הביטחון בישראל  לעבור קורס במכון
John reid & ass

השתלמות במסגרת סמינר לשיטות מתקדמות בפוליגרף מטעם: Texas research institiute of mental sciences

סיום קורס לאבחון שקר עפ"י שינוי קול (מד מתח נפשי): Psychological street evaluator
מטעם :  Dekor counter intelligence & security inc

השתתפות בסמינר לשיטות מכשור מתקדמות בשטח הפוליגרף שאורגן ע"י: Louisiana state university law school

קבלת רישיון כחוקר פרטי מטעם משרד המשפטים

קבלת תעודת הוקרה מטעם American polygraph ass Canada לאות הערכה למאמצי קידום ענייני האגודה האמריקנית לפוליגרף בישראל במשך השנים

1959

1969

1972

1976

1979

1982

סיום בחינות לעו"ד זרים בישראל וקבלת הסמכת עו"ד בישראל (התמחות אצל כב' השופט שמגר)

1955

חבר מן המניין מטעם האיגוד האמריקאי לפוליגרף: American polygraph association

1966

קורס לניהול למנהלים בפורום במשרד הביטחון שנערך ע"י המכון לפריון עבודה וייצור

1969

השתתפות בסימפוזיון שדן בקידום הכרת הפוליגרף כראייה משפטית ושאורגן ע"י: Illinois polygraph society

1972

קבלת award of merit מטעם : American polygraph ass עקב הרצאה שנתתי בפני באי כינוס פוליגרף בניו אורלינס בנושא התפתחות הפוליגרף בישראל

1976

השתתפות בהשתלמות שנוהלה בארץ ע"י Ronald Decker, נשיא האגודה האמריקאית לפוליגרף ומרצה ראשי בבי"ס לפוליגרף של הזרועות המזוינים של ארה"ב. מר דקר הוזמן ארצה ע"י אחת מזרועות הביטחון

1982

שפות
עברית, ערבית, אנגלית, צרפתית

ניסיון מקצועי

שירות בקהילת המודיעין במשך 25 שנים, מהן 20 שנה בתפקיד ראש אגף ויועץ משפטי

מומחה לבדיקות במסגרת מערכת הביטחון בישראל

אחראי למעבדות הפוליגרף באחת מזרועות הביטחון. הדרכה ועריכת קורסים למועמדים להיות בודקי פוליגרף, הן במסגרת מערכת הביטחון והן במסגרת משטרת ישראל

מינוי כמפקח בישראל ועדת הסטנדרטים והאגודה המקצועית של ארגון הפוליגרף האמריקני בארה"ב

העברת קורסי פוליגרף לקציני משטרת סינגפור

1952 - 1977

מנהל ומפעיל את המכון הישראלי לפוליגרף

ותיק בודקי הפוליגרף בישראל

בוחן מטעם האיגוד האמריקאי לפוליגרף לעריכת בחינות בישראל למועמדים שברצונם לקבל הסמכה לשמש בודקי פוליגרף , הן במסגרת מערכת הביטחון והן במסגרת משטרת ישראל

1988

יו"ר הועד המרכזי של איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

1977 ועד היום

1959 - 1961

1960 ועד היום

1961 - 1977

1976 ועד היום

1986 ועד היום

1989, 1993, 1994

מינוי  כחבר בועד המינויים membership committee  מטעם האיגוד האמריקאי לפוליגרף

נובמבר 1993

העברת קורס פוליגרף לקציני ביטחון של סינגפור

1994, 1997

2002

חבר ביה"ד למשמעת של איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

אהוד כהן

השכלה

1986-1989

מוסמך במדעי הניהול במערכות מידע, אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול

1982-1986

בוגר בהנדסת תעשיה וניהול, אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה להנדסה

1988-1990

מרכז הוראה ומנחה בנושא תכנון מערכות מידע באוניברסיטה הפתוחה בת"א

שפות
עברית, אנגלית

ניסיון מקצועי

1991 ועד היום

קבלת מעמד של חבר (member) באיגוד האמריקני לפוליגרף

American Polygraph Association  -  A.P.A

פברואר 1993

מנהל ומפעיל את המכון הישראלי לפוליגרף

- קורס לפוליגרף ב - M.I.C.j
Maryland Institute of Criminal Justice, Millersville, Maryland
- קבלת תעודת הסמכה כבודק פוליגרף

- חבר במעמד מתמחה (Intern) באיגוד האמריקני לפוליגרף  

American Polygraph Association -  A.P.A. 

1992

חבר באיגוד הישראלי לפוליגרף. מאז אני ממשיך עבודתי במכון  

הישראלי לפוליגרף כבודק מן המניין ומנהל בדיקות בכל הנושאים. 

אוגוסט 1993

bottom of page