top of page

שאלון ממוחשב לאבחון מהימנות

ההתפתחות העסקית במגזרים השונים בחצי המאה האחרונה, בה התעורר הצורך לחברות ומפעלים לגייס מספר רב של עובדים, חייבה פיתוח אמצעים לעמוד על טיבם, אמינותם והגינותם של המועמדים לעבודה.  
אחד האמצעים שפותח בארה"ב הוא השאלון לאבחון מהימנות.   

אם תקבל לעבודה עובד לא אמין, עלולים להיגרם לארגון נזקים כבדים, כספיים , חומריים ואחרים.   

מאידך, עובדים אמינים ומהימנים הנם הבסיס האמיתי להצלחת הארגון, תוך שהם יוצרים ומובילים בנורמות התנהגות של יושר, אמינות ודיווח אמת.  

מכאן שעל מקבלי ההחלטות לעשות את המרב על מנת למנוע הכנסת כ"א שיפעל כנגד מטרות אלו.  

 

מהות השאלון מהימנות:  

השאלון הינו שאלון עמדות הכולל בתוכו עשרות שאלות עליהן מתבקש הנבדק להשיב בסולם של חמש דרגות (בהחלט כן , כן, יתכן, לא, בהחלט לא)  

השאלות מנוסחות כך שהתשובות עליהן יתנו אינדיקציה מהימנה לאופי הנבדק בתחומים של:  

יושר אישי

מהם הערכים והנורמות הבסיסיות אותם הפנים ורכש הנבדק במהלך חייו ומהי עמדתו הבסיסית בכל הנוגע לעבירות רכוש

סף פיתוי

מהו סף התועלת נכון למצבו של הנבדק כיום (מצב כלכלי, אישי, סביבה) שממנה יחליט הנבדק כי עדיף לו לפעול נגד האינטרסים של הארגון ולטובתו האישית בכל הקשור לרכוש. לדוגמא האם המועמד יתפתה להתחיל לגנוב רכוש ששוויו כבר מ  100 ₪  או  1000 ₪ או אולי רק מ 1,000,000 ₪ או שמה רק איום חמור כמו איום על חייו יגרום לו לגנוב מהארגון

כנות

מידת יכולת הנבדק להודות בפרטים שליליים כנגדו אפילו פעוטי ערך דבר המשפיע על אמינות הדיווח של  המועמד

בנוסף , מוצגות לנבדק שאלות לגבי עברו  ולגבי סביבתו כגון: מעשים פליליים, קשרים לגורמים עבריינים, סמים, גניבות, פיטורין וכדומה... תוך שנאמר לו כי יתכן ויעבור בדיקה במכונת אמת לגבי אמיתות תשובותיו.

כל האינפורמציה המתקבלת ממילוי השאלון מועברת למזמין הבדיקה (מקבל ההחלטה) לרבות אינדיקציות לאותן שאלות לגביהן יש סיכוי סביר כי הנבדק מסתיר בהן מידע מהותי.

 תקיפות ואמינות הכלי:  

שאלון זה פותח בארה"ב ע"י אנשי מקצוע ויושם במכון הישראלי לפוליגרף בעזרת פסיכולוגיים ואנשי מקצוע בחקירות , בשינויים המחויבים כדי להתאימו לנורמות ההתנהגות וצורת החשיבה הישראלית.  

מאז 1977 , עם הקמת המכון הישראלי לפוליגרף נערכו עשרות אלפי מבחנים של שאלון זה, תוך שהממצאים מושווים לממצאי התחקורים, בדיקות פוליגרף, בדיקות גרפולוגיה, היזון חוזר ממקומות עבודה, וכן עריכת מבחנים סטטיסטיים מתאימים. 

עפ"י הנ"ל שופר השאלון כך שנתקבלו תקיפות ואמינות טובים וסבירים. 

 כלי נח , זמין וידידותי לסינון ואבחון מועמדים לתפקיד הדורש אמינות ויושר אישי

כלי אובייקטיבי שהינו תוצר של ניסיון מקצועי, ניסיון שיישום של עשרות אלפי מבחנים, תוך בקרה וביקורת מתמדת מול ראיונות, בדיקת פוליגרף, גרפולוגיה, היזון חוזר מלקוחות.

יתרונות

זמן תגובה קצר של 30 עד 60 דקות מרגע תחילת מילוי השאלון ועד לקבלת הממצא

עלות נמוכה יחסית למבחנים אחרים

מידת התקיפות (validity) – האם התוצאה משקפת את המציאות – הינה פחותה יחסית ממבחנים אחרים כגון בדיקת פוליגרף או חקירה מעמיקה. להערכתנו, תקפות המבחן דומה לזו של בדיקה גרפולוגית ונופלת מזו של בדיקת פוליגרף

השיטה תלויה ברצונו ויכולתו של הנבדק לשתף פעולה בצורה מלאה, דהינו לקרוא את השאלות בעיון להבינם ולחשוב על התשובה הניתנת.

כמו כן על הנבדק לשמור על ריכוז וערנות לאורך כל המבדק. 

באם תוצאות המבחן תשולבנה בראיון אישי על ידי מקבל ההחלטה, ניתן להגיע לתוצאה סבירה וקרובה לזו המתקבלת ממבחנים פסיכומטריים ארוכים בעלי עלות גבוהה

חסרונות

bottom of page